Emise pamětní zlaté mince v nominální hodnotě 2000 Kč Kubismus – lázeňský dům v Lázních Bohdanči z cyklu Deset století architektury

V letech 2001 až 2005 vydává Česká národní banka cyklus deseti zlatých mincí s názvem "Deset století architektury', který volně navazuje na stejnojmennou výstavu, a jímž mají být nejširší veřejnosti připomenuty významné české památky reprezentující různé stavební slohy. Všechny vydávané mince mají resp. budou mít nominální hodnotu 2000 Kč, průměr 20 mm, hmotnost 6,22 g (1/5 troyské unce) a sílu 1,4 až 1,6 mm. Všechny jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9. a vydávají se ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele mají mincovní pole s vysokým leskem a matovaným reliéfem, jejich hrana je hladká. Náklad mincí je limitován, u běžné kvality počtem 2.500 ks, u špičkové kvality počtem 3.500 ks. Ke každé minci je přiložena katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu tmavě červené barvy s jemným rastrem. Plastické vyobrazení mince je na kartu vyraženo přes zlatou fólii technikou tzv. suché pečeti. Text se základními údaji o minci je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je karta společná.

V rámci cyklu bylo již vydáno osm mincí, a to:

  • románský sloh - rotunda ve Znojmě (21. 3. 2001), autor akademický sochař Jiří Harcuba,
  • raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě (26. 9. 2001), autor akademický sochař Michal Vitanovský,
  • pozdní gotika - kamenná kašna v Kutné Hoře (20. 3. 2002), autor student Akademie výtvarných umění Josef Oplištil,
  • renesance - zámek v Litomyšli (25. 9. 2002), autor akademický sochař Jiří Věneček,
  • pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích (23. 4. 2003), akademický sochař Jiří Harcuba,
  • baroko - zámek Buchlovice (24. 9. 2003), autor student Akademie výtvarných umění Jakub Vlček,
  • empír - zámek Kačina (21. 4. 2004), autor student Akademie výtvarných umění Josef Oplištil.
  • novogotika - zámek Hluboká (8. 9. 2004), autor akademický sochař Jiří Věneček,

V září letošního roku bude vydána pamětní zlatá mince současnost - Tančící dům v Praze, která celý cyklus Deset století architektury uzavře.

Soutěž na umělecký návrh zlaté mince kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči proběhla v březnu roku 2004, zúčastnilo se jí 36 výtvarníků s 58 sádrovými modely, které hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Deset století architektury akademického architekta Ing. Vladimíra Řepy. Komise konstatovala, že téma bylo značně obtížné, náročné na vyjádření celku i detailů tak, aby návrh vystihoval jak vlastní stavbu, tak charakteristické rysy kubistického slohu. Toto kriterium nejlépe splňovaly návrhy akademických sochařů Jiřího Věnečka, Zbyňka Fojtů a Ladislava Kozáka. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh prvního z jmenovaných za dokonalé zobrazení architektury lázeňského domu, návrh ak. sochaře Fojtů obdržel druhou a návrh ak. sochaře Kozáka třetí cenu. Sádrové modely byly po schválení bankovní radou ČNB předány k realizaci České Mincovně.

Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou razila mince ze zlata o ryzosti 999.9 ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (tzv. proof), která se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 20 mm, hmotnost 6,22 g a síla 1,5 mm.

V horní části lícní strany mince je umístěna kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku České republiky s českým lvem uprostřed. Pod tou kompozicí je lázeňský pavilon Gočár v původní podobě, umístěný na pozadí geometrického obrazce stylizovaného do tvaru původní parkové úpravy. Ve spodní části mincovního pole pod pavilonem je v jednom řádku název státu "ČESKÁ REPUBLIKA' a nominální hodnota mince "2000 Kč' a ve dvou řádcích název celého cyklu. Vyobrazení doplňuje při spodním okraji uprostřed značka mincovny. Na rubové straně mince je průčelí lázeňského pavilonu Gočár v současné podobě a pod ním dvouřádkový text "KUBISMUS - LÁZEŇSKÝ DŮM V LÁZNÍCH BOHDANČI'. Pod textem je ročník ražby "2005' a při spodním okraji uprostřed jsou iniciály autora výtvarného návrhu mince.

Prodej pamětních mincí fyzickým osobám zajiš»uje Česká národní banka prostřednictvím subjektů oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem.

Lázně Bohdaneč, 20. dubna 2005