Emise pamětní zlaté 2000 Kč mince Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči z cyklu Deset století architektury

Česká národní banka vydává dnem 20. dubna 2005 do oběhu devátou zlatou minci z cyklu Deset století architektury - Kubismus - Lázeňský dům v Lázních Bohdanči. Autorem návrhu je akademický sochař Jiří Věneček. Na lícní straně je zobrazen lázeňský pavilon Gočár v původní podobě na pozadí stylizované parkové úpravy a nad ním kompozice heraldických zvířat ze státního znaku ČR. Vyobrazení doplňují název státu, název cyklu zlatých mincí a nominální hodnota mince. Na rubové straně je vyobrazeno průčelí lázeňského domu Gočár v současné podobě a text vztahující se k námětu mince. Minci razila Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou.

Při příležitosti emisního dne pamětní zlaté mince Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči se bude konat ve středu 20. dubna 2005 od 11 hodin v Lázních Bohdanči ve společenském sále ekonomická prezentace České národní banky a od 12,30 hodin v lázeňském pavilonu Gočár slavnostní vernisáž pamětní zlaté mince.

Prezentace a slavnostní vernisáže pamětní zlaté mince se za ČNB zúčastní její viceguvernér Ing. Miroslav Singer, Ph.D. a někteří další členové bankovní rady.

Krátké setkání s novináři je plánováno na 13,15 hodin v lázeňském pavilonu Gočár (po ukončení vernisáže mince).

Pavlína Bolfová
Mluvčí ČNB