Ekonomové ČNB získali ocenění za svou výzkumnou práci

Ekonomové České národní banky Josef Bajzík a Dominika Ehrenbergerová získali prestižní Cenu Karla Engliše, udělovanou Českou společností ekonomickou.

Josef Bajzík a Dominika Ehrenbergerová, ekonomové sekce finanční stability ČNB, zvítězili v soutěži České společnosti ekonomické s prací „The Effect of Monetary Policy on House Prices – How Strong is the Transmission?“ (Vliv měnové politiky na ceny nemovitostí – Jak silná je transmise?). Ve své práci se zaměřili zejména na vztah mezi měnověpolitickými úrokovými sazbami a cenami rezidenčních nemovitostí. Na vzorku takřka 1 500 odhadů z více než 30 studií ukazují, že snížení měnověpolitických sazeb se projevuje zvýšením cen rezidenčních nemovitostí v krátkém i střednědobém horizontu.

Cena je udělována každoročně mladým ekonomům do 30 let za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Cena bude slavnostně předána na XI. bienální konferenci České společnosti ekonomické, která se bude konat v květnu 2021.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB