Dohoda o spolupráci mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska

Dne 8. listopadu 2002 podepsali vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB Pavel Racocha a viceguvernér NBS Ivan Šramko v Praze "Dohodu o spolupráci mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska'. Předmětem této dohody je výkon bankovního dohledu na konsolidované bázi. Tento dokument umožňuje oběma dohlížejícím autoritám vzájemnou výměnu informací o bankovních subjektech v příslušných zemích pro výkon konsolidovaného dohledu.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB