Dohoda o spolupráci mezi Českou národní bankou a Commission Bancaire et Financière, Belgie

Dne 7. dubna 2003 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Commission Bancaire et Financière a Českou národní bankou. Předmětem dohody je spolupráce při výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě. Tento dokument umožňuje oběma dohlížejícím autoritám vzájemnou výměnu informací o bankovních subjektech působících v příslušných státech pro výkon konsolidovaného dohledu.

Pavel Zúbek
odbor komunikace ČNB

Text dohody