Dohoda o spolupráci mezi ČNB, KCP a MF ČR při výkonu bankovního dohledu a státního dozoru

Česká národní banka, Komise pro cenné papíry a Ministerstvo financí uzavřely "Dohodu o spolupráci mezi Českou národní bankou, Komisí pro cenné papíry a Ministerstvem financí České republiky při výkonu bankovního dohledu a státního dozoru". Dohodu podepsali viceguvernér pověřený řízením České národní banky Ing. Pavel Kysilka, CSc., ministr financí Ing. Ivan Pilip a předseda Komise pro cenné papíry Ing. Jan Müller.

Dohoda o spolupráci institucí bankovního dohledu a státního dozoru navazuje na širší opatření vlády přijatá v roce 1997, jejichž smyslem je zprůhlednění činnosti a standardizace podmínek pro činnost podnikatelských subjektů působících na peněžním a kapitálovém trhu. Dohoda vyhází z novely zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, která stanoví, že Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry do tří měsíců od účinnosti zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, vypracují systém vzájemné spolupráce v oblasti kapitálového trhu.

V souladu se zákonem dohoda upravuje součinnost České národní banky, komise pro cenné papíry a Ministerstva financí při kontrole peněžních transakcí a obchodů s investičními instrumenty a mimo jiné předpokládá koordinaci vybraných činností v oblasti regulace finančního trhu, konzultace pracovníků bankovního dohledu a státního dozoru, týkající se např. připravovaných i platných právních předpisů pro oblast bankovnictví, kapitálového trhu, pojišťovnictví a penzijního připojištění.

Lze očekávat, že možnosti spolupráce orgánů bankovního dohledu a státního dozoru se budou postupně zvyšovat v souladu s dalším vývojem právních předpisů, které v současné době neodpovídají potřebám, zejména pokud jde o výměnu informací o dohlížených subjektech, a neumožňují tak zatím plně rozvinout efektivní spolupráci orgánů bankovního dohledu a státního dozoru v oblasti kapitálového trhu, jež je velmi podstatným prvkem zákona o komisi pro cenné papíry. Naplňování dohody si rovněž vyžádá i určité změny a zdokonalení organizačních a technických podmínek účastníků dohody.

ČNB M. Švehla