Do bankovní rady ČNB jmenováni Vojtěch Benda a Tomáš Nidetzký

Novými členy bankovní rady České národní banky se stanou od 1. července 2016 Vojtěch Benda (40 let) a Tomáš Nidetzký (46 let). Na šestileté funkční období je 17. května 2016 jmenoval prezident republiky Miloš Zeman. Bankovní rada je nejvyšším řídícím orgánem ČNB.

Mandát k 30. červnu 2016 končí současnému guvernérovi ČNB Miroslavu Singerovi a členovi bankovní rady Kamilu Janáčkovi. Miroslav Singer působí v bankovní radě od února 2005. Nejprve byl viceguvernérem, guvernérem byl jmenován s platností od 1. července 2010. Kamil Janáček se stal členem bankovní rady rovněž od 1. července 2010.

ČNB pečuje o cenovou a finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh a zúčtování bank a vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu.

Bankovní rada má sedm členů a dále v ní nyní působí viceguvernéři Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík a členové Lubomír Lízal, Jiří Rusnok a Pavel Řežábek. Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu šesti let a nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Životopisy:

Vojtěch BendaVojtěch Benda se narodil 7. července 1975. V roce 1999 ukončil studium na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Dále absolvoval specializovaný kurz Makroekonomická analýza a politika v Institutu MMF ve Vídni a řadu dalších kurzů a školení zaměřených na hospodářskou politiku a prognostické metody, pořádaných pod záštitou Banca d'Italia, Banque de France a dalších.
V roce 1998 nastoupil do České národní banky, kde byl nejdříve analytikem ekonomiky a později hlavním analytikem ekonomiky v měnové sekci. V letech 2006–2012 působil jako senior ekonom v mezinárodním týmu ekonomického výzkumu finanční skupiny ING, kde se věnoval makroekonomické analýze a strategii pro finanční trhy. V letech 2013–2014 měl na starosti analýzu a strategii akciových trhů jakožto hlavní ekonom ve společnosti BH Securities. Od dubna 2014 působí v ČNB jako poradce člena bankovní rady Jiřího Rusnoka.

 

Tomáš NidetzkýTomáš Nidetzký se narodil 29. března 1970. Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů. Od roku 1995 byl asistentem vrchního ředitele finančního úseku Komerční banky. V roce 1997 nastoupil do České spořitelny, kde do roku 1999 pracoval jako ředitel úseku strategického plánování a řízení finanční skupiny. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny a od roku 2000 pak řídil z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele Pojišťovnu České spořitelny.
Od roku 2003 byl členem výkonné rady a generálním ředitelem pro retailové finanční služby ING v České a Slovenské republice. V letech 2004–2010 pracoval na pozici místopředsedy představenstva a 1. náměstka generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny. V období 2011–2013 byl ředitelem odboru interní distribuce v ČSOB Pojišťovně. Od roku 2013 je generálním ředitelem obchodu NN pro ČR. V letech 1999–2004 byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.