Depozitní facilita

S platnosti od 1.12.1998 Česká národní banka rozšiřuje typy obchodů s bankami, které slouží k realizaci měnové politiky o tzv. depozitní facilitu. Komerčním bankám tak bude umožněno automaticky uložit svou přebytečnou likviditu na konci dne do ČNB formou depozita za diskontní sazbu. Smyslem tohoto opatření je zmenšení volatility krátkodobých úrokových sazeb a omezení jejich pohybu do koridoru mezi lombardní a diskontní sazbou. Zavedením tohoto instrumentu byla škála měnových nástrojů sladěna s nástroji Evropské centrální banky.

ČNB - odbor veřejných informací