Daniel Krejčí novým ředitelem odboru řízení rizik ČNB

Bankovní rada ČNB rozhodla, že s účinností od 1. listopadu 2007 bude Ing. Mgr. Daniel Krejčí zařazen na vedoucí místo ředitele odboru řízení rizik sekce řízení rizik a podpory obchodů ústředí České národní banky.

Daniel Krejčí (35) je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Od roku 1995 byl zaměstnán v ČSOB, a.s., kde před svým nástupem do ČNB pracoval jako ředitel obchodování úrokových a komoditních derivátů pro klienty. Absolvoval řadu odborných seminářů v ČR i zahraničí, zabývajících se problematikou oceňování úrokových derivátů, produktů kapitálového trhu (dluhopisy), strukturovaných produktů a kreditních derivátů. Mluví anglicky a německy.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB