Cvičná evakuace v budově ČNB

Česká národní banka vyhlásila dne 31. července 2020 v 10.25 hodin cvičný požární poplach s následnou evakuací v budově ústředí a pobočky Praha. Běžný provoz budovy byl obnoven v 11.05 hodin.

Cvičení prověřilo postupy evakuace zaměstnanců a klientů ČNB v případě mimořádné události.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ukládá ČNB povinnost provést ve svých objektech cvičnou evakuaci nejméně jednou ročně.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB