Cvičná evakuace v budově ČNB

Česká národní banka 7. srpna 2017 v 10:11 hodin vyhlásila v budově ústředí a pobočky Praha cvičný požární poplach s následnou evakuací.

Cvičení prověřilo postupy evakuace zaměstnanců a klientů ČNB v případě mimořádné události. Běžný provoz budovy byl obnoven v 10:55 hodin.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ukládá ČNB povinnost provést ve svých objektech cvičnou evakuaci nejméně jednou ročně.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB