Cvičná evakuace v budově ČNB

Česká národní banka 1. srpna 2016 v 10:20 hodin vyhlásila v budově ústředí a pobočky ČNB Praha cvičný požární poplach s následnou evakuací.

Cvičení prověřilo postupy evakuace zaměstnanců a klientů ČNB v případě mimořádné události. Běžný provoz budovy byl obnoven v 11:10 hodin.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ukládá ČNB povinnost nejméně jednou ročně provést ve svých budovách cvičnou evakuaci.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB