Cvičná evakuace ČNB

Dne 30. července od 9:25 hodin proběhlo v objektu ústředí a pobočky České národní banky v Praze společné cvičení s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy (dále jen ,,HZS Praha“).

Hlavním cílem plánované akce bylo procvičit spolupráci ČNB s jednotkou požární ochrany HZS Praha při řešení mimořádné události - požáru v budově ČNB. Cvičení bylo dále využito k prověření taktiky nasazení sil a prostředků HZS Praha a k provedení simulovaného hasebního zásahu s využitím těžké techniky (automobilové cisterny a mobilní plošina) v bezprostředním okolí objektu ČNB. Na toto cvičení dále navazuje test záložního pracoviště ČNB Zličín, během kterého je prověřováno zabezpečení kontinuity provozu informačních systémů a kritických činností ČNB.

Z důvodu ověření funkčnosti chráněných evakuačních cest byla při nácviku použita umělá mlha, která v objektu simulovala průvodní jevy požáru.

Cvičná požární evakuace všech zaměstnanců ČNB, která byla součástí provedeného cvičení, byla vyhlášena v souladu legislativní povinnosti ČNB plynoucí z vyhlášky Ministerstva vnitra, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Evakuace byla ukončena návratem zaměstnanců ČNB na svá pracoviště v 10:40.

Pavlína Bolfová
Ředitelka samostatného odboru komunikace