Cvičná evakuace

Česká národní banka 3. srpna 2015 v 9:00 hodin vyhlásila v budově ústředí a pobočky ČNB Praha cvičný požární poplach s následnou evakuací.

Cvičení prověřilo postupy evakuace zaměstnanců a klientů ČNB v případě mimořádné události. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ukládá ČNB povinnost provést ve svých budovách cvičnou evakuaci nejméně jednou ročně. Běžný provoz budovy byl obnoven přibližně v 9:45 hodin.

Odbor komunikace