Cvičná evakuace

Česká národní banka 29. července 2013 v 10:30 hodin vyhlásila v budově ústředí a pobočky Praha cvičný požární poplach s následnou evakuací.

Cvičení prověřilo postupy evakuace zaměstnanců a klientů ČNB v případě mimořádné události. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ukládá ČNB povinnost provést ve svých objektech cvičnou evakuaci nejméně jednou ročně. Běžný provoz budovy byl obnoven přibližně v 11:15 hodin.

Odbor komunikace