Členem správní rady EBA zvolen ředitel sekce dohledu nad finančním trhem ČNB David Rozumek

David RozumekČlenem správní rady nově vzniklého Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) se stal David Rozumek (33), ředitel sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky. EBA oficiálně vznikl 1. ledna 2011 a převzal všechny současné a probíhající úkoly a odpovědnosti od Výboru evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS).

„Jsem dalek toho přeceňovat tento úspěch, natož naše možnosti ovlivňovat činnost nově vzniklých agentur. Toto jmenování je ale rozhodně odrazem našeho maximálního úsilí o to, aby v nově vznikajících institucích, jež budou ovlivňovat evropský finanční trh, byli alespoň zástupci ‚nových‘ zemí EU, zemí, jejichž finanční sektory nemuseli zachraňovat daňoví poplatníci,“ prohlásil guvernér České národní banky Miroslav Singer.

Členové správní rady byli zvoleni na úvodním zasedání rady orgánů dohledu EBA, hlavního rozhodovacího orgánu, dne 12. ledna 2011. „Přímé zapojení do práce nově vzniklých orgánů je pro efektivnější uplatňování našich stanovisek nezbytné. Neznamená to ale, že by ČNB změnila svůj kritický postoj k celé řadě opatření, která jsou na evropské úrovni přijímána,“ uvedl David Rozumek. „Kromě předpokládaného vyššího vytížení evropskou agendou by se funkce ve správní radě EBA neměla nijak dotknout mého působení v ČNB,“ dodal David Rozumek.

Marek Petruš, mluvčí ČNB