Český finanční sektor zůstává stabilní, ale rizika přetrvávají

  • Český finanční sektor zůstal v roce 2012 a v prvním čtvrtletí roku 2013 i přes pokračující ekonomickou recesi stabilní
  • Hlavním rizikem pro českou ekonomiku v následujících dvou letech zůstává výraznější propad ekonomické aktivity vedoucí ke zhoršení příjmů podniků a domácností
  • Pokračující ekonomické zpomalení zvyšuje riziko růstu úvěrových ztrát bankovního sektoru a poklesu schopnosti vytvářet výnosy k jejich krytí
  • Banky, pojišťovny a penzijní fondy zůstávají dle provedených zátěžových testů nadále vysoce odolné i vůči velmi nepříznivému vývoji 

Finanční sektor v České republice zůstává stabilní a vysoce odolný proti vnějším rizikům. Bankovní sektor, základ finančního systému, je nadále zdravý, kapitálově dobře vybavený a podle přísných zátěžových testů je schopen odolat velmi silným šokům. Největší hrozbou pro udržení finanční stability v ČR je pokračující a prohlubující se propad ekonomické aktivity, vyplývá ze Zprávy o finanční stabilitě 2012/2013, kterou dnes zveřejnila Česká národní banka.

Bankovní sektor je stabilní a odolný, avšak rizika pro další vývoj spatřujeme zejména v případě pokračování nebo dokonce prohlubování ekonomické recese. Na finančních trzích pak vidíme určitá rizika spojená s honbou za výnosem,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku pro nejbližší dva roky zůstává výraznější propad ekonomické aktivity. Ten by dále zhoršil příjmy podniků a domácností, kterým by po několikaletém ekonomickém útlumu české ekonomiky mohly začít docházet finanční rezervy ke splácení dříve přijatých závazků. Uvedený nepříznivý vývoj by vedl ke snížení schopnosti tyto závazky splácet a ke zhoršování kvality úvěrového portfolia bank. ČNB bude proto věnovat úvěrovému riziku a odolnosti bank proti němu zvýšenou pozornost.

Na základě zjištěných rizik byla odolnost bank, pojišťoven a penzijních fondů testována s využitím alternativních scénářů budoucího ekonomického vývoje. Základní scénář reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Zátěžový scénář Vleklá deprese zachycuje dlouhotrvající propad domácí ekonomické aktivity pro příští tři roky. Zátěžový scénář byl rozšířen o další citlivostní analýzy, které doplňují škálu možných rizik.

Zátěžové testy ukázaly, že bankovní sektor disponuje dostatečným kapitálem, který umožňuje vstřebat negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost dostatečně nad 8% regulatorní hranicí, a to případě všech uvažovaných variant nepříznivého vývoje. Rovněž pojišťovny a penzijní fondy obstály v zátěžovém testování, především kvůli vysoké úrovni svého kapitálu.

Segment družstevních záložen je stále hodnocen jako rizikový, přetrvávající hrozbou je zejména udržování relativně vysokých úrokových sazeb vkladů v období nízkých úroků, což vede k poskytování rizikovějších úvěrů. Některé subjekty v tomto sektoru vykazují výrazně nižší obezřetnost svého podnikání. „Družstevním záložnám budeme nadále věnovat zvýšenou pozornost a dávat podněty k regulatorním změnám,“ upozornil guvernér Singer.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB