Česko má po 70 letech zástupce ve vedení MMF

Bývalá členka bankovní rady České národní banky Michaela Erbenová se 1. listopadu 2016 ujala funkce výkonné ředitelky v Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Česká republika tím po více než 70 letech získává pozici jednoho z 24 volených členů Výkonné rady MMF.

Michaela Erbenová bude ve Výkonné radě MMF po dobu dvou let reprezentovat tzv. středo- a východoevropskou konstituenci, kterou tvoří Česká republika, Turecko, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Bělorusko, Slovinsko a Kosovo. Pozici výkonného ředitele obsazuje Česká republika na základě dohody mezi členskými státy této konstituence.

Michaela Erbenová (48) v MMF působí již od roku 2007, naposledy jako zástupkyně ředitele divize v sekci měnové a kapitálových trhů. V letech 2000–2006 byla členkou bankovní rady České národní banky, která ji do pozice výkonné ředitelky MMF nominovala.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

 


Výkonná rada MMF má 25 členů, mezi něž patří vedle generální ředitelky MMF 24 ředitelů volených Radou guvernérů. Osm z nich je nominováno velkými státy tvořícími tzv. jednočlenné konstituence (USA, Japonsko, Německo, Francie, Velká Británie, Rusko, Čína a Saúdská Arábie) a 16 členů je nominováno z ostatních členských zemí MMF, jež se sdružují ve vícečlenných konstituencích.

Výkonná rada je nejvyšším výkonným orgánem MMF, jemuž předsedá generální ředitel/ka MMF. Vykonává běžnou agendu MMF a zasedá na pravidelné týdenní bázi. Její členové jsou trvale usazeni v sídle MMF ve Washingtonu.

Konstituence je smluvně spojená skupina členských zemí Fondu, kterou ve Výkonné radě MMF zastupuje a reprezentuje jeden společný výkonný ředitel. Konstituence se formují na dobrovolném základě. Podíl středo- a východoevropské konstituence na celkové hlasovací síle členů MMF činí 3,22 %, podíl ČR na celkové hlasovací síle konstituence je 14,32 %.