České pojišťovny jsou odolné a jejich kapitálová vybavenost dostatečná

Výsledky společných zátěžových testů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní připojištění (EIOPA), České národní banky a českých pojišťoven potvrdily dostatečnou odolnost tuzemského pojišťovacího sektoru vůči případným nepříznivým šokům. Testování také prokázalo, že je sektor jako celek dostatečně kapitálově vybaven, a proto je schopen absorbovat i relativně významné změny rizikových faktorů.

Testů se zúčastnilo deset pojišťoven, jejichž podíl na českém trhu podle hrubého předepsaného pojistného činil v roce 2015 přibližně 90 procent. V zátěžových testech byl vyhodnocován vliv významných změn rizikových parametrů na hodnotu aktiv a pasiv pojišťoven dle ocenění režimu Solventnost II, a to k 31. 12. 2015. EIOPA definovala dva zátěžové scénáře – první scénář dvojitého zásahu pod názvem „double hit“ a druhý scénář dlouhodobého trvání prostředí nízkých úrokových sazeb pod názvem „low for long“. „Double hit“ scénář reflektuje obecná systematická rizika, kterým je vystaven evropský finanční systém, a kombinuje je s přetrvávajícím prostředím nízkých úrokových sazeb. Scénář „low for long“ předpokládá situaci dlouhodobé ekonomické stagnace a zaměřuje se na pokles bezrizikové úrokové křivky zejména pro střednědobé a dlouhodobé splatnosti.

ČNB doplnila test EIOPA pro český pojišťovací sektor o dodatečný zátěžový scénář, který zohledňuje specifika tuzemského pojistného trhu. Dodatečný nepříznivý scénář definovaný ČNB předpokládá růst výnosů z dluhopisů a nárůst bezrizikové úrokové křivky. V tomto scénáři je navíc testován dopad rizik pojistného u pojištění motorových vozidel a dopad výskytu povodní.

Tabulka – Dopad zátěžových scénářů na aktiva a závazky tuzemských pojišťoven

    Hodnota
k 31.12.2015
Scénáře EIOPA Scénář ČNB
Double hit Low for long
Aktiva celkem
mld. Kč
417,8
-35,7
12,6
-58,0
% změna
 
-8,6
3,0
-13,9
Závazky celkem
mld. Kč
310,0
-14,7
11,1
-30,6
% změna
 
-4,7
3,6
-9,9
Rozdíl celkových aktiv a závazků
mld. Kč
107,8
-21,1
1,5
-27,4
% změna
 
-19,5
1,4
-25,4
Poměr celkových aktiv a závazků
%
134,8
129,4
134,0
128,8
% změna
 
-5,4
-0,8
-6,0

Pramen: ČNB

Bližší informace je možno nalézt:

 

Markéta Fišerová
odbor komunikace ČNB