České banky by ustály i hlubokou recesi v Evropě

  • Bankovní sektor je stabilní díky dobré kapitálové vybavenosti, ziskovosti a bilanční likviditě
  • Po celý tříletý horizont zátěžových testů zůstává kapitálová vybavenost bankovního sektoru nad 8% minimem

Bankovní sektor v České republice zůstává podle zátěžových testů České národní banky odolný vůči výraznému tuzemskému i evropskému ekonomickému propadu a prohloubení dluhové krize v eurozóně. „Základem stability a odolnosti českých bank je silná kapitálová vybavenost, ziskovost a bilanční likvidita,“ uvedl člen bankovní rady České národní banky dohlížející na oblast finanční stability Pavel Řežábek. Zátěžové testy byly uskutečněny na základě dat z konce roku 2011.

„Za účelem přesnějšího zachycení účinků šoků byl dosavadní dvouletý horizont zátěžových testů prodloužen a odolnost bank vůči silně nepříznivému vývoji je nyní nově testována pro období tří let. Kapitálová vybavenost bankovního sektoru se udržela nad 8% regulatorním minimem v celém sledovaném období,“  řekl člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek. Podle údajů ze závěru roku 2011 kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v ČR činila 15,2 procenta.

Zátěžový scénář Dluhová krize předpokládá extrémní propad ekonomické aktivity plynoucí z výrazného prohloubení dluhové krize v eurozóně, který by se projevil významným poklesem ekonomické aktivity hlavních obchodních partnerů ČR a posléze i výrazným propadem české ekonomiky. Celková nejistota na finančních trzích by se odrazila ve ztrátě důvěry investorů, růstu rizikové averze a poklesu cen vládních dluhopisů ČR. Součástí zátěžového scénáře byl i předpoklad částečného znehodnocení expozic vůči všem vysoce zadluženým zemím EU.

Nad rámec zátěžového scénáře Dluhová krize bylo dodatečně simulováno znehodnocení třetiny všech expozic největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám, což ČNB považuje za velice nepravděpodobnou a extrémně zátěžovou situaci. V případě tohoto mimořádně nepříznivého scénáře by kapitálová přiměřenost bankovního sektoru klesla k osmiprocentní hranici.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB