Česká národní banka zamítla žádost První česko ruské banky o udělení bankovní licence

Česká národní banka zamítla žádost První česko ruské banky (PČRB) o udělení bankovní licence. Rozhodnutí bylo dnes doručeno právnímu zástupci PČRB a nabylo tak právní moci.  Důvody , které vedly ČNB k zamítnutí žádosti, jsou obsaženy v odůvodnění rozhodnutí , které právní zástupce obdržel současně s rozhodnutím.  Vzhledem k tomu, že  odůvodnění obsahuje informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti dle zákona o ČNB  a jsou předmětem obchodního i bankovního tajemství, nebude ČNB zveřejňovat jeho znění.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB