Česká národní banka zahájila zveřejňování statistiky emitovaných dluhopisů

Dne 9. listopadu 2007 Česká národní banka poprvé zveřejňuje údaje nové statistiky, která sleduje objemy (stavy) dluhopisů emitovaných rezidenty ČR. Dluhopisy jsou alternativou bankovních úvěrů při získávání finančních zdrojů a z hlediska investorů jsou jednou z možností uložení volných finančních prostředků. Celkový objem emisí vypovídá o relativním významu kapitálových trhů ve srovnání s bankovním finančním zprostředkováním. Z toho důvodu je statistika emitovaných dluhopisů důležitým doplňkem tradiční měnové statistiky publikované ČNB.

Statistika emitovaných dluhopisů je zveřejněna v systému časových řad ARAD počínaje rokem 1999, resp. 2006, v závislosti na dostupnosti zdrojových dat. Jejím cílem je zachytit veškeré emise dluhopisů, které byly realizovány českými subjekty na domácích i zahraničních trzích, bez ohledu na místo a způsob emise. Odhadované pokrytí je vzhledem k různorodé kvalitě použitých zdrojů 90-95%. Emitované dluhopisy jsou členěny podle ekonomických sektorů emitentů, původní doby splatnosti a měny emise. Samostatně jsou uvedeny emise státních dluhopisů, emise municipalit a hypotéční zástavní listy. Statistika je sestavována se čtvrtletní nebo roční periodicitou (podle sektoru emitenta) a bude zveřejňována tři měsíce po konci referenčního období.