Česká národní banka vyjádřila svou pozici v rámci veřejné konzultace ke zlepšení dohledu nad finančním trhem

Česká národní banka vyjádřila svou pozici v rámci veřejné konzultace ke zlepšení dohledu nad finančním trhem, kterou Evropská komise otevřela 10. března 2009. Podkladem veřejné konzultace byla Zpráva skupiny vedené Jacquesem de Larosièrem a sdělení Evropské komise ze dne 4. března 2009. Celý text pozice ČNB je k dispozici pod následujícím odkazem.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace