Česká národní banka se po tisíci dnech vrací zpět Na Příkopy

Po tisíci dnech rekonstrukce zahájila ČNB stěhování svých kanceláří z 15 náhradních objektů zpět do svého původního sídla v ulici Na Příkopě 28 v Praze 1. Rekonstrukce komplexu ČNB začala v červnu roku 1997, přestěhování všech provozů centrální banky včetně centra mezibankovního zúčtování a peněžních provozů pražské pobočky ČNB bude dokončeno do 30. dubna 2000. Tři náhradní objekty, užívané po dobu rekonstrukce, centrální banka již vyklidila. V obchodním srdci Prahy, proti Prašné bráně, se tak navrací původní podoba dvěma památkáři ceněným budovám, které takřka 40 let dostávaly jen nejnutnější záplaty.

Komplex historických, památkáři ceněných budov v centru Prahy užívá centrální banka od roku 1950. Rozkládá se na zastavěné ploše velikosti Staroměstského náměstí (9,6 tisíc metrů čtverečných) a jeho rekonstrukce, po započtení investic do bankovních a informačních technologií, přišla na 4,8 mld. Kč.

Podstatnou součástí proinvestovaného rozpočtu jsou náklady na tzv. demilitarizovanou zónu, jinými slovy na technologii zaručující 'nezranitelnost" computerových a dalších informačních systémů centrální banky podle doporučení Evropské unie a požadavků zákona o ochraně informací.

Komplex budov ČNB tvoří bankovní dům původně vystavěný pro Živnostenskou banku v letech 1935 - 1942 podle návrhu Františka Roitha. ČNB v ní využívá převážně kancelářské prostory a provozy peněžního oběhu. Pro širokou veřejnost zde bude přístupna centrální hala a připravena bude také stálá expozice platidel. Druhou částí komplexu je Plodinová burza (postavena v letech 1893 - 1895), jejíž projektanti, arch. Bedřich Ohmann a Rudolf Krighammer, umělecky čerpali z českých neorenesančních staveb. Do budovy Plodinové burzy jsou soustředěna gastronomická zařízení, studovna a učebny, kongresový sál a knihovna. Kongresové prostory bude centrální banka pronajímat také ke komerčním akcím. Plodinová burza je zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek.

V těchto dnech jsou osidlována nejvyšší patra Roithovy centrální budovy na nároží Příkop a Senovážné ulice. Od loňského prosince slouží Plodinová burza s Kongresovým centrem a knihovnou, které čeká velká zatěžkávací zkouška během pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu. Ožívá také pasáž, která spojuje Příkopy se Senovážným náměstím a která nabízí obchodní a propagační prostory pražským obchodníkům.

Náklady na rekonstrukci ve výši 4,8 mld. Kč zahrnují:

Stavební náklady: 2,4 mld. Kč. Z důvodu historické hodnoty celého komplexu podléhaly veškeré stavební úpravy pravidelnému dozoru památkářů. Požadavky na zachování kvality provedení i použití identických stavebních materiálů musela ČNB respektovat.
Technologické a bezpečnostní vybavení: 1,1 mld. Kč Staré technologické zařízenímuselo být kompletně nahrazeno novými systémy s ohledem na připojování k Evropské unii. Kompatibilita systémů byla jedním ze základních požadavků rekonstrukce.
Ostatní náklady (projektové práce, zábor …): 1,0 mld.Kč.
Nábytek a umělecké práce: 0,3 mld. Kč.

Milan Tománek, mluvčí ČNB