Česká národní banka rozhodla o ukončení platnosti starších vzorů pětitisícových a tisícových bankovek

Česká národní banka rozhodla o ukončení platnosti starších vzorů pětitisícových a tisícových bankovek Česká národní banka rozhodla o ukončení platnosti pětitisícových a tisícových bankovek vzoru 1993, které obsahují méně ochranných prvků proti padělání než bankovky stejných nominálních hodnot vydané v letech 1996 a 1999. Pro občany to znamená, že počínaje dnem 1. července 2001 nebude možné platit tímto starším vzorem pětitisícovek a tisícovek. Příjem a výměna těchto bankovek za novější vzor však bude dál, po dobu dalších tří let, pokračovat v komerčních bankách. I po uplynutí této doby - od 1.7.2004 - bude možné bankovky obou hodnot vzoru 1993 nadále vyměňovat, avšak pouze na pobočkách České národní banky, podle předpokladu nejméně do roku 2010.

ČNB bankovky starších vzorů obou hodnot postupně sama vyřazuje z oběhu a nahrazuje je novějšími vzory. Například tisícikoruny vzoru 1993 nevrací Česká národní banka do oběhu již od roku 1998, v současné době již prakticky neobíhají. Tato přirozená cesta výměny starých bankovek za nové je však vzhledem k nízkému obratu bankovek vyšších nominálních hodnot velmi zdlouhavá. Určitou malou část těchto bankovek uchovává veřejnost doma ve formě hotovostní rezervy.

Uvedené rozhodnutí ČNB nesouvisí s žádným aktuálním zvýšeným výskytem padělků některé z bankovek vzoru 1993. Pětitisícovky a tisícikoruny vydané v pozdějších letech (1996 a 1999) však obsahují více ochranných prvků a umožňují tak laické veřejnosti snáze rozlišit eventuální padělky od pravých peněz.

Bankovky nových vzorů veřejnost snadno rozezná od těch, jejichž platnost končí, podle několika výrazných rozdílů. Patří k ním především lesklý iridiscentní pruh na lícní straně a grafický symbol na širokém nepotištěném okraji rubové strany bankovek. Jiný tvar má soutisková značka neboli průhledka, jejíž části jsou viditelné v jednom z horních rohů bankovky na obou stranách. Písmena 'CS" v původní značce nahradila písmena 'ČR". U tisícikoruny nového vzoru (1996) je v horní části uprostřed na lícní straně lipový list tištěný opticky proměnlivou barvou.

Do ukončení platnosti uvedených vzorů bankovek zbývá ještě dlouhá doba - 10 měsíců. I pokud by veřejnost z jakýchkoliv důvodů nemohla překontrolovat své hotovostní rezervy v této době, o hodnotu nepřijde. Lhůta pro výměnu v komerčních bankách bude dostatečně dlouhá a konec následné výměnné lhůty v ČNB nebyl stanoven.

Pro zajištění bezproblémové výměny neplatných bankovek bude ČNB veřejnost opakovaně podrobně informovat o rozdílech na platných a neplatných vzorech bankovek a upozorňovat na důležitě termíny související s ukončením platnosti a výměnou bankovek.

Milan Tománek
Mluvčí ČNB

Informace o ukončení platnosti bankovek 1000 Kč a 5000 Kč vzoru 1993 (v sekci Platidla)