Česká národní banka otvírá expozici „Lidé a peníze“ také v Brně

Zájemci o historii i současnost peněz mohou navštívit expozici „Lidé a peníze“ už nejen v Praze, ale nově i v Brně. Tamní expozice České národní banky (ČNB) je od 5. září 2016 zpřístupněna v prostorách novorenesančního paláce brněnské pobočky, v němž sídlila nejprve Hypoteční banka Markrabství Moravského a později Investiční banka. Brněnská budova ČNB se – stejně jako pražská centrála – významně zapsala do historie českého a československého bankovnictví.

Expozice ČNB „Lidé a peníze“ již 15 let plní nezastupitelnou úlohu v procesu vzdělávání nejširší veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti. Její unikátnost tkví nejen v rozsahu sdělovaných informací, ale především v množství zajímavých předmětů, které si mohou návštěvníci prohlédnout.

Nově otevřená expozice, která vznikla v úzké spolupráci ČNB a Moravského zemského muzea, předkládá návštěvníkům jedinečný pohled na historii peněz. Současně prezentuje i ucelený vývoj měny v českých zemích s důrazem na odlišnosti tohoto fenoménu na Moravě. Návštěvníci se mohou seznámit s dokumenty dokládajícími historii měnové politiky a vývoj finančního sektoru s akcentem na moravské a zejména brněnské reálie. Vystaveny jsou také platidla, padělky a ukázky ochrany peněz v minulosti i současnosti.

Odbor komunikace ČNB

 

Česká národní banka otvírá expozici Lidé a peníze také v Brně