Česká národní banka a Ministerstvo financí prohlubují spolupráci na zvyšování finanční gramotnosti

Česká národní banka (ČNB) a Ministerstvo financí (MF) se rozhodly prohloubit vzájemnou spolupráci na zvyšování finanční gramotnosti českých občanů. Zhodnocení finanční gramotnosti dospělých z hlediska znalostí, dovedností a hodnotových postupů je hlavním cílem společného projektu Měření finanční gramotnosti dospělé populace České republiky v roce 2010, který dnes obě instituce představily veřejnosti.

Projekt měření finanční gramotnosti vznikl na základě dlouhodobé spolupráce ČNB a MF v mezirezortní Pracovní skupině pro finanční vzdělávání a je jedním z klíčových kroků v rámci Národní strategie finančního vzdělávání, kterou schválila vláda v květnu letošního roku. Výsledky měření budou zveřejněny v listopadu.

"Celosvětová finanční krize potvrdila, kam až může dojít nedokonalá znalost produktů v dnes již prakticky zcela virtuálním světě financí. Nekalé praktiky nestačí zakazovat a pokutovat, ale je třeba naučit lidi, jak se bránit," uvedla členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová.

"Finanční vzdělávání považuji za důležitý prvek ochrany spotřebitele na finančním trhu. Abychom naše úsilí zaměřili tím správným směrem, musí být jedním z prvních kroků státu zjištění oblastí, kde je důležité zvýšit informovanost veřejnosti," řekl ministr financí Miroslav Kalousek.

Česká národní banka aktivně podporuje finanční vzdělávání již řadu let. V roce 2008, kdy byla ČNB pověřena dohledem v oblasti ochrany spotřebitele, zaslala zdarma základním školám a víceletým gymnáziím cca 4 000 výtisků manuálu „Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia“ (autoři M. Skořepa a E. Skořepová, úvodní slovo E. Zamrazilová, vydalo nakladatelství Scientia). Od října 2008 do konce roku 2009 se v jednotlivých krajích ČR uskutečnilo 31 seminářů k výuce finanční gramotnosti za účasti 730 pedagogů.

Ministerstvo financí je odpovědné za regulaci finančního trhu a ochranu spotřebitele na finančním trhu. V roce 2005 iniciovalo první kroky k vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání v ČR. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v roce 2006 tzv. standardy finanční gramotnosti, které jsou od roku 2007 postupně implementovány do výuky na školách. V roce 2010 připravilo společně s ČNB a rezortem školství Národní strategii finančního vzdělávání.

Marek Petruš, mluvčí ČNB  Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MFČR