Česká národní banka a Ministerstvo financí ČR uzavřely dohodu o legislativní spolupráci

Dohoda, kterou na začátku tohoto týdne podepsali ministr financí Bohuslav Sobotka a guvernér ČNB Zdeněk Tůma, upravuje pravidla spolupráce mezi oběma institucemi při přípravě zákonů a prováděcích předpisů v oblasti finančního trhu.

Po sjednocení dohledu nad finančním trhem do ČNB došlo k novému vymezení působností v oblasti primární legislativy (zákonů) a podzákonných norem (vyhlášky, opatření). Cílem obou institucí je připravovat kvalitní legislativu, která nepovede k růstu regulatorní zátěže subjektů působících na finančním trhu, a dále včas implementovat do právního řádu předpisy Evropských společenství.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB