Centrální registr úvěrů

Česká národní banka zahajuje dnem 1. listopadu 2002 ostrý provoz Centrálního registru úvěrů. Tento projekt připravila ČNB ve spolupráci s Českou bankovní asociací. Registr umožňuje vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými bankami a pobočkami zahraničních bank o úvěrovém zatížení klientů - právnických osob a fyzických osob - podnikatelů.

Zkušební provoz tohoto systému byl zahájen v květnu 2002. Registr byl již v této zkušební fázi plně funkční. Nesplňoval pouze podmínku úplnosti, tzn., že některé banky v té době ještě nebyly schopny předávat data v plném rozsahu.

Úroveň naplnění daty v současné době umožňuje zahájit ostrý provoz Centrálního registru úvěrů. První data určená pro vzájemnou výměnu informací budou data k 31. 10. 2002.

Zkušenosti ze zahraničí mluví jednoznačně ve prospěch existence plně funkčního Centrálního registru úvěrů. Jeho využití bankami a pobočkami zahraničních bank přispěje ke zvýšení kvality úvěrových procesů v bankách a povede ve svém důsledku ke snížení úvěrového rizika.

Pavel Zúbek
ČNB - odbor komunikace