Cena za nejlepší výzkumnou publikaci ČNB v roce 2022

Bankovní rada České národní banky udělila cenu za nejlepší výzkumnou publikaci. Cena je každoročně udělována nejlepším výzkumným publikacím, které ČNB vydala v předchozím roce.

Autory oceněné práce Cooling the Mortgage Loan Market: The Effect of Recommended Borrower-Based Limits on New Mortgage Lending jsou Martin Hodula, Milan Szabo, Lukáš Pfeifer a Martin Melecký. Martin Hodula, Milan Szabo a Lukáš Pfeifer pracují v sekci finanční stability České národní banky a Martin Melecký působí na Vysoké Škole Báňské-Technické Univerzitě Ostrava.

Oceněná práce empiricky zkoumá dopad regulatorních doporučení ohledně stanovení horní hranice úvěrových ukazatelů LTV, DSTI a DTI v České republice. Využívá k tomu data na úrovni jednotlivých úvěrů z regulatorních šetření o zhruba 82 000 nově poskytnutých hypotečních úvěrech na rezidenční nemovitosti mezi lety 2016 a 2019. Autoři přicházejí se závěry, že limity založené na hodnotě nemovitosti (LTV) a na příjmech (DTI a DSTI) mají na hypoteční trh odlišné dopady, přičemž významnou roli při transmisi doporučených limitů hrají charakteristiky věřitele, úvěru, banky a regionu.

Zároveň ředitelé sekce měnové a sekce finanční stability rozhodli o udělení cen pro nejlepší interní oponentní posudky ke dvěma výzkumným publikacím. Oponentní posudky jsou jedním z významných faktorů přispívajících k výsledné podobě a kvalitě výzkumné publikace. Letošní ocenění získali Zuzana Gric a Jan Janků, oba ze sekce finanční stability.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB