Cena za nejlepší výzkumnou publikaci ČNB v roce 2021

Bankovní rada České národní banky udělila cenu za nejlepší výzkumnou publikaci. Cena je každoročně udělována nejlepším výzkumným publikacím, které ČNB vydala v předchozím roce.

Autory oceněné práce Holding the Economy by the Tail: Analysis of Short- and Long-Run Macroeconomic Risks (pdf, 4 MB) jsou Michal Franta a Jan Libich. Michal Franta pracuje v sekci měnové České národní banky a Jan Libich působí na Vysoké Škole Báňské – Technické Univerzity Ostrava a na La Trobe University v Melbourne. Oceněná práce představuje nový empirický model, který umožňuje analyzovat zdroje a velikost makroekonomických rizik.

Zároveň ředitelé sekce měnové a sekce finanční stability rozhodli o udělení cen pro nejlepší oponentní posudky ke dvěma výzkumným publikacím. Oponentní posudky jsou jedním z významných faktorů přispívajících k výsledné podobě a kvalitě výzkumné publikace. Letošní ocenění získali Dominika Ehrenbergerová ze sekce finanční stability a Róbert Ambriško ze sekce měnové.

Slavnostní předání ocenění za nejlepší výzkumnou publikaci bude součástí mezinárodní konference Research Open Day České národní banky, která je naplánována na 23. května 2022 v prostorách Kongresového centra ČNB. Na této konferenci budou výzkumní pracovníci ČNB prezentovat oceněnou publikaci společně s dalšími výsledky nejnovějšího výzkumu centrální banky a diskutovat o nich s ekonomy z českých i mezinárodních institucí.

Bližší informace k výzkumným publikacím ČNB a konferenci Research Open Day lze nalézt na webových stránkách ČNB věnovaných výzkumu.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB