Cena za nejlepší výzkumné práce ČNB v roce 2018

Bankovní rada České národní banky rozhodla o udělení letošní ceny za ekonomický výzkum dvěma pracím. Cena je každoročně udělována nejlepším z výzkumných publikací v oblasti finanční stability a měnové politiky, které ČNB vydala v předchozím roce.

Autory první oceněné práce nazvané A Profit-to-Provisioning Approach to Setting the Countercyclical Capital Buffer: The Czech Example jsou Lukáš Pfeifer a Martin Hodula. Druhá oceněná studie má titul Quantifying the Natural Rate of Interest in a Small Open Economy – The Czech Case a jejími autory jsou Tibor Hlédik a Jan Vlček.

Výzkumné publikace jsou hodnoceny nejen dle náročnosti a kvality zpracovaných analýz, ale také dle relevance a využitelnosti pro činnost ČNB. V letošním roce bylo posuzováno 20 výzkumných publikací zpracovaných v roce 2018. Obě oceněné práce jsou vysoce relevantní pro ČNB a byly využity při diskusích o nastavení politik centrální banky.

Vyhlášení laureátů ceny bude součástí 15. ročníku mezinárodní konference ČNB Research Open Day, která se bude konat 27. května 2019 v prostorách Kongresového centra ČNB. Na této konferenci budou výzkumní pracovníci ČNB prezentovat oceněné publikace společně s dalšími výsledky nejnovějšího výzkumu centrální banky a diskutovat o nich s ekonomy z českých i mezinárodních institucí. Hlavním řečníkem letošního ročníku Research Open Day bude bývalý guvernér izraelské centrální banky a současný předseda JPMorgan Chase International Jacob Frenkel.

Bližší informace k výzkumným publikacím ČNB a konferenci Research Open Day lze nalézt na webových stránkách ČNB věnovaných výzkumu.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB