Cena Kateřiny Šmídkové

První laureátkou Ceny Kateřiny Šmídkové, bývalé významné české ekonomky a dlouholeté ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu České národní banky, se stala Ing. Mariola Pytliková, Ph.D., z Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Cenu dnes vítězce v rámci konference Research Open Day předali prezident České společnosti ekonomické (ČSE) Roman Horváth a guvernérka Bank of Israel Karnit Flug.

Mariola Pytliková byla oceněna za vynikající vědeckou činnost v oblasti ekonomie se zaměřením zejména na oblast trhu práce a mezinárodní migrace. Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků odkázaných Kateřinou Šmídkovou. ČSE vyhlásila 1. ročník Ceny Kateřiny Šmídkové letos v lednu.

Tomáš Zimmermann
mluvčí ČNB