Cena ČSE za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení udělena Prof. Vencovskému

Česká společnost ekonomická udělila Cenu ČSE za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení Prof. JUDr. Františku VENCOVSKÉMU. ČSE uděluje tuto cenu významným osobnostem české ekonomické vědy, které svým dílem obohatily studnici ekonomického poznání. František Vencovský je historicky prvním laureátem této nově zřízené ceny. Cena mu byla udělena za významný příspěvek k rozvoji české měnové teorie a politiky a za přínos v oblasti dějin české měnové teorie, měnové politiky a bankovnictví.

Prof. JUDr. František Vencovský (* 1923), profesor katedry měnové teorie a politiky VŠE v Praze, je nestorem české monetární ekonomie. Jako žák Karla Engliše celý život usiloval o konzervativní měnovou politiku. V letech 1970 - 1989 působil profesor Vencovský jako poradce předsedy Státní banky československé, v letech 1990 - 1992 jako poradce jejího guvernéra a v roce 1993 jako poradce guvernéra České národní banky. Měl také klíčový podíl na zpracování koncepce stálé expozice České národní banky "Lidé a peníze".

Cena bude profesoru Vencovskému slavnostně předána v průběhu III. výroční konference ČSE v sobotu 27. listopadu 2004. Při příležitosti předání ceny prof. František Vencovský přednese přednášku na téma podle své volby. V rámci III. výroční konference ČSE, kterou ČSE uspořádá v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, budou dále vyhlášeny výsledky 11. ročníku soutěže Mladý ekonom určené ekonomickým vědcům do 30 let, a předána Cena Karla Engliše určená nejlepší práci s hospodářskopolitickým zaměřením přihlášené do této soutěže. Program konference dále obsahuje Výroční přednášku, s níž vystoupí William Pool (prezident Federal Reserve Bank of St. Louis), a to na téma Finanční stabilita. Finanční stabilitě bude věnován i závěrečný hospodářskopolitický panel, jehož se zúčastní guvernér ČNB Zdeněk Tůma, náměstek ministra financí Tomáš Prouza, prezident České bankovní asociace a generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek, a Petr Dvořák z katedry bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE. Panel bude moderovat prezident ČSE Pavel Mertlík. V odborných sekcích je přihlášeno více než 60 příspěvků.