Část směnáren používá nezákonné praktiky

Některé ze směnáren používají nezákonné praktiky a poskytují klamavé nebo zavádějící informace, vyplývá ze zjištění České národní banky při dohledu nad směnárenskými provozovnami. ČNB pochybení řeší a v případě nutnosti postihuje. Nejvyšší pokuty byly uloženy za vážné nedostatky v oblasti informování klientů o směnných kurzech a výši poplatků, a to především u pražských směnáren.

Přístup směnáren ke klientům není v řadě zjištěných případů seriózní. ČNB čelí situaci nejen důslednějším dohledem a četnějšími kontrolami, ale podporuje i samoregulační snahy směnáren. Nezapomínáme ani na informování veřejnosti a posilování finanční gramotnosti,“ uvedl člen bankovní rady Jiří Rusnok, který v ČNB dohlíží na ochranu spotřebitele.

Oceňujeme, že se ČNB věnuje problému, který je z hlediska pověsti a turistického ruchu citlivý i pro hlavní město. Jsme připraveni s ČNB spolupracovat na všech racionálních opatřeních a zvažujeme i vlastní aktivity, například mobilní aplikace nebo jiné možnosti, jak poskytnout uživatelům směnáren větší jistotu a garanci poctivosti,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

ČNB přijala od veřejnosti od počátku letošního roku 135 stížností na činnost směnáren, v loňském roce to bylo 218 stížností. V listopadu 2013 vstoupila v platnost nová úprava zákona č.277/2013 Sb. o směnárenské činnosti, která ochranu klientů posílila. Nezákonnému jednání některých směnárníků však nezamezila.

Lidé by měli být vždy obezřetní a nespoléhat pouze na ústní sdělení. Důležitým pravidlem úspěšné směny je nevydat směnárníkovi peníze dříve, než budou předány předsmluvní informace, v nichž bude jasně stanovena výše kurzu a poplatků,“ uvedl dále Jiří Rusnok. Pravidla úspěšné směny jsou uvedena v desateru pro klienta směnárny a užitečnou kalkulačku s kurzy vyhlašovanými ČNB lze nalézt v mobilní aplikaci České peníze.

V roce 2013 udělila ČNB směnárníkům pokuty v celkové výši 916 000 korun (v roce 2012 byla jejich výše 1 654 000 korun). Kromě pokut může ČNB směnárníkům uložit i nápravné opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků. V pravomoci ČNB není rozhodnout o odškodnění pro klienty; ti se se svými nároky musí sami obrátit na soud.

Tomáš Zimmermann
mluvčí ČNB