ČR členem nové konstituence zemí střední a východní Evropy v MMF

Česká republika se stává členem nově vzniklé konstituence zemí střední a východní Evropy v rámci Mezinárodního měnového fondu. Na základě dnes podepsané dohody bude mít ČR teprve podruhé v historii možnost jmenovat výkonného ředitele Výkonné rady MMF. Výkonného ředitele mělo tehdejší Československo, jedna ze zakládajících zemí MMF, zatím pouze v roce 1946.

Konstituenční dohodu zemí střední a východní Evropy v rámci MMF slavnostně podepsali ministři a guvernéři centrálních bank ČR, Rakouska, Běloruska, Maďarska, Kosova, Slovenska, Slovinska a Turecka ve vídeňském Hofburgu. Za ČR dohodu podepsali první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a guvernér České národní banky Miroslav Singer.

Možnost v rámci dohodnuté rotace jmenovat výkonného ředitele na dvouleté období je významný úspěch a ocenění naší země jako dynamické a stabilní ekonomiky v evropském regionu i jejího významu pro Mezinárodní měnový fond,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

Podpis dohody je reakcí na přijatou reformu řízení MMF, podle které má dojít ke zvýšení zastoupení zemí tzv. emerging markets výměnou za snížení zastoupení vyspělé Evropy ve Výkonné radě MMF o dva výkonné ředitele. Cílem reformy je, aby řízení MMF lépe odráželo měnící se ekonomickou sílu a rozvojový potenciál rozvíjejících se ekonomik a současně se omezilo doposud dominantní postavení ekonomicky vyspělých zemí na jeho správě a rozhodování.

Vytvoření středoevropské konstituence je historickým milníkem, protože umožní přímo prezentovat dynamický region střední a východní Evropy v řídicí struktuře. Výkonná rada MMF se skládá ze 24 výkonných ředitelů, kteří zastupují akcionáře a kontrolují práci MMF, hrají ústřední roli při formulování politiky a ovlivňují rozhodování této nadnárodní instituce.

Tomáš Zimmermann, Odbor komunikace ČNB