COOP banka, a. s.

V rámci správního řízení, které bylo zahájeno 22. 4. 1998 odňala Česká národní banka v dohodě s Ministerstvem financí povolení působit jako banka COOP bance, a. s. s platností od 6. 5. 1998.

Počínaje tímto dnem COOP banka, a.s. nesmí přijímat vklady od veřejnosti a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Do doby než vypořádá své pohledávky a závazky se COOP banka, a.s. považuje za banku podle zákona o bankách. Jak již bylo uvedeno při zahájení správního řízení, je likvidita COOP banky dostatečná k vyplacení všech vkladů podle stávajících smluv, uzavřených mezi COOP bankou a vkladateli. Plné honorování závazků banky bude i nadále zajištěno. COOP banka bude o dalším postupu informovat své klienty přímo. Informace lze též získat v provozních místech COOP banky, a.s..5. 5. 1998

ČNB - M. Švehla