ČNB zvyšuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 %

Bankovní rada České národní banky rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 %. Rozhodnutí je účinné od 1. ledna 2019.

O novém nastavení sazby pro expozice umístěné v České republice rozhodla bankovní rada na svém zasedání 6. prosince 2017. „Pro zvýšení hovořila řada faktorů. Pokračuje rychlý růst bankovních úvěrů, zejména domácnostem na bydlení a na spotřebu,“ zdůvodnil rozhodnutí viceguvernér Vladimír Tomšík. „Účelem této rezervy není zastavit úvěrování, ale v dnešních dobrých časech vytvářet polštář pro časy horší,“ dodal.   

Proticyklická kapitálová rezerva byla zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v rámci Evropské unie v roce 2014. Tuto rezervu mají povinné instituce vytvářet na základě pokynů regulátora v období nadměrného růstu úvěrů. Ten obvykle zvyšuje finanční nerovnováhy a vede k růstu systémového rizika. Naopak v období poklesu ekonomické aktivity, doprovázeného rostoucími ztrátami z úvěrů, by měla být tato rezerva „rozpouštěna“, aby nefinanční podniky a domácnosti měly i nadále přístup k úvěrům bez nadměrně zpřísněných podmínek.

ČNB sazbu z nulové úrovně zvýšila poprvé v prosinci 2015, a to s platností od 1. ledna 2017. O jejím dalším zvýšení na 1,0 % bankovní rada rozhodla v červnu 2017, a to od 1. července 2018.

Bližší informace k tomuto rozhodnutí jsou uvedeny v Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy IV/2017.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

 


Poznámky pro novináře:

Proticyklickou kapitálovou rezervu v tuzemsku čtvrtletně stanovuje Česká národní banka, a to prostřednictvím dokumentu s názvem Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Jejím úkolem je ochrana bankovního sektoru vůči rizikům plynoucím z jeho chování v průběhu finančního cyklu; zejména z nadměrného růstu úvěrů, který přispívá k akumulaci systémových rizik a zvyšuje potenciál pro prudké výkyvy ekonomické aktivity.