ČNB zveřejnila protokoly z měnového jednání bankovní rady ČNB 2004

Česká národní banka uveřejnila záznamy z měnových jednání bankovní rady, konaných v roce 2004. Protokoly mimo jiné obsahují přepis z uzavřené části diskuse členů bankovní rady, jejich hlasování o nastavení úrokových sazeb a podklady pro měnověpolitické rozhodování bankovní rady - Situační zprávu o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení.

O měnových otázkách jedná bankovní rada České národní banky osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Podrobný protokol z těchto jednání je zveřejňován s odstupem šesti let.

Protokoly z roku 2004 jsou dostupné ke stažení na následující internetové stránce ČNB:

/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/

Odbor komunikace ČNB