ČNB zveřejnila na webových stránkách protokoly z měnověpolitických jednání bankovní rady z let 2000 a 2001

V rámci zpřístupnění historických informací veřejnosti, což ČNB chápe jako součást procesu zvyšování transparentnosti měnové politiky, rozhodla bankovní rada ČNB k již dříve zveřejněným záznamům z jednání bankovní rady k měnovým otázkám (minutes) publikovat podrobné protokoly z těchto jednání. Současně s protokoly jsou poprvé zveřejněny také podklady pro rozhodování bankovní rady o měnových otázkách - „Situační zprávy o hospodářském a měnovém vývoji“.

Na webových stránkách jsou k dnešnímu dni zveřejněny protokoly z jednání bankovní rady a Situační zprávy z let 2000 a 2001 a během února budou publikovány také protokoly a Situační zprávy z let 1998 a 1999.

Tyto dokumenty budou uveřejňovány i v následujících letech, a to vždy v průběhu ledna a s odstupem šesti let od jednání BR. V lednu 2009 tak budou uveřejněny všechny protokoly a Situační zprávy za rok 2002 atd.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB