ČNB zrušila úročení povinných minimálních rezerv

Bankovní rada 7. září 2023 rozhodla o zrušení úročení povinných minimálních rezerv (PMR) s platností od 5. října 2023, od prvního dne nového udržovacího cyklu povinných minimálních rezerv.

Česká národní banka přistoupila k tomuto kroku s cílem snížit náklady na provádění měnové politiky při zachování její efektivity. Obdobné rozhodnutí přijala Evropská centrální banka v červenci 2023. Povinné minimální rezervy nejsou nástrojem měnové politiky ČNB.

Co jsou povinné minimální rezervy

Banky, pobočky zahraničních bank a družstevní záložny (banky) mají povinnost na účtu u ČNB udržovat určitou část ze svých primárních závazků jako tzv. rezervy (od konce roku 1999 jsou to 2 %). Povinné minimální rezervy už delší dobu fakticky nejsou nástrojem měnové politiky, ale stále plní mimo jiné úlohu likviditního polštáře pro zabezpečení hladkého průběhu mezibankovního platebního styku. Poptávka dané banky po rezervách za účelem mezibankovních plateb je dána mnoha vnějšími faktory, je proto kolísavá a na úrovni jednotlivých bank obtížně předvídatelná. Existence PMR může poptávku jednotlivých bank po rezervách stabilizovat, protože PMR mohou (v prostředí strukturálního přebytku likvidity) pro banky sloužit jako vyrovnávací nástroj. Při náhlé potřebě likvidity z důvodu vnějších faktorů pak jednotlivé banky mohou čelit krátkodobému nedostatku likvidity, který však pokryjí právě z rezerv držených za účelem plnění PMR. To umožňuje povinnost udržovat stanovenou výši PMR formou průměrování v rámci jednotlivých udržovacích cyklů.

Podrobnější popis najdete zde:

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB