ČNB zřizuje útvar na ochranu spotřebitele

Bankovní rada ČNB rozhodla s účinností od 1. září 2008 o zřízení samostatného odboru na ochranu spotřebitele a jeho dohlížením pověřila vrchní ředitelku a členku bankovní rady paní Evu Zamrazilovou.

Ředitelkou nového útvaru ČNB bude paní Helena Kolmanová, která byla vybrána na základě konkurzního řízení.

V souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele byla ČNB svěřena působnost a dohled nad dodržováním některých povinností v oblasti ochrany spotřebitele, a to v segmentu jí regulovaných subjektů.

ČNB je na základě zákona na ochranu spotřebitele svěřena působnost a dohled v oblasti:

  • zákazu nekalých obchodních praktik (§ 4) při poskytování nebo nabízení služeb, zahrnujících jak klamavé obchodní praktiky (§ 5), tak agresivní obchodní praktiky (§ 5a);
  • zákazu diskriminace spotřebitelů (§ 6);
  • dohledu nad řádným informováním o cenách poskytovaných služeb a jejich stanovováním (§ 12).

ČNB je na základě občanského zákoníku svěřena také působnost a dohled v oblasti uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku (zejm. § 54a).

Dohled nad dodržováním pravidel pro ochranu spotřebitele neregulovanými subjekty finančního trhu, jako jsou např. nebankovní poskytovatelé půjček a finančních služeb, leasingové společnosti, hypoteční poradci a licencovaní emitenti elektronických peněz, vykonává Česká obchodní inspekce.

Helena Kolmanová

JUDr. Helena Kolmanová je absolventkou právnické fakulty UK v Praze a postgraduálního studia „Europeum“ na FSV UK. V letech 1978 – 1989 působila v Československé obchodní bance v Praze v útvaru dokumentárních plateb a záruk a v útvaru financování dovozů. Od roku 1989 do roku 1993 pracovala jako zástupce a poté vedoucí reprezentace rakouské banky Raiffeisen Zentralbank AG v Praze. V letech 1993 – 1998 působila v Živnostenské bance nejdříve jako ředitelka odboru obchodního financování a dokumentárního platebního styku a od roku 1996 jako vrchní ředitelka korporátního financování pro české podniky. V roce 2001 nastoupila do ČNB do sekce bankovní regulace a dohledu, odkud v dubnu 2006 odešla do České bankovní asociace na pozici hlavního právníka a gestora právní komise pověřeného odborným i organizačním vedením komise. Do její pracovní náplně zde mj. patřilo sledování legislativních návrhů a příprava a projednávání připomínek k nim, monitorování relevantních legislativních aktivit v EU a jejich přenos do ČBA, členství v právním výboru Evropské bankovní federace a tvorba právních stanovisek. H. Kolmanová absolvovala řadu odborných stáží a školení v zahraničních centrálních i komerčních bankách a hovoří anglicky, německy a částečně francouzsky.

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB