ČNB získala prestižní ocenění za otevřenost v komunikaci

Česká národní banka získala za otevřenost a využití nových nástrojů v komunikaci prestižní ocenění Central Banking Transparency Award 2015. Cenu jí udělilo vydavatelství Central Banking Publications.

Ocenění podle Central Banking Publications představuje uznání za významný pokrok a vůdčí postavení ČNB mezi centrálními bankami v oblasti otevřené a srozumitelné interní i externí komunikace. Vydavatelství, jehož redakční tým a poradenský výbor vybírá oceněné centrální banky v několika kategoriích, k udělení ceny pro ČNB uvedlo: „ČNB je již dlouho považována za jednu z nejotevřenějších centrálních bank. Barry Eichengreen a Nergiz Dincer ji ve svém nejnovějším seznamu uvádějí mezi pěti nejtransparentnějšími centrálními bankami. ČNB neusnula na vavřínech a ve sledovaném období se posunula ještě dále a stala se první centrální bankou, která začala zveřejňovat blogové příspěvky svých představitelů.“

Guvernér ČNB Miroslav Singer uvedl, že cena za otevřenost je oceněním úsilí odborníků ČNB a její bankovní rady o zdokonalování komunikace. „Transparentnost centrální banky je nezbytnou podmínkou její nezávislosti a zároveň nástrojem umožňujícím efektivnější, plynulejší a rychlejší provádění její politiky. Jsem velmi rád, že odborná veřejnost oceňuje úsilí našich odborníků a bankovní rady. Tato cena dokazuje, že jsme schopni zdokonalovat naše standardy v oblasti komunikace.“.

Po rozhodnutí bankovní rady z listopadu 2013 začít používat měnový kurz jako nástroj uvolnění měnové politiky ČNB vylepšila komunikační postupy s cílem dostat svá rozhodnutí a závěry ekonomických analýz k veřejnosti přímo a co nejrychleji. Pro blogové příspěvky guvernéra, členů bankovní rady a expertů zavedla na webu rubriku čnBlog. Tiskové konference a setkání s analytiky po měnověpolitických zasedáních bankovní rady se konají dříve a jsou nově on-line přenášeny na webové stránky ČNB.

Základní ekonomický příběh, který podává makroekonomická prognóza a od nějž se odvíjí měnověpolitické rozhodování ČNB, byl dříve zveřejňován ve Zprávě o inflaci s týdenním zpožděním. Od počátku loňského roku je pro lepší informování veřejnosti shrnutí Zprávy o inflaci včetně souhrnné tabulky makroekonomických indikátorů publikováno hned ráno den po rozhodnutí,“ uvedl Marek Petruš, ředitel sekce kancelář, který je odpovědný za celkovou komunikaci ČNB.

Další novinkou od loňského roku jsou diskuzní setkání guvernéra ČNB s významnými zástupci firem v regionech ČR, která jsou rovněž živě vysílaná na webu centrální banky. Kromě čnBlogu ČNB začala ještě efektivněji využívat sociální sítě, zejména Facebook a Twitter.

Česká národní banka je druhou centrální bankou, která cenu za výrazné dlouhodobé zvyšování transparentnosti obdržela. V roce 2014 byla tato cena udělena švédské centrální bance (Sveriges Riksbank) za průkopnickou roli v úsilí o zlepšení otevřenosti a srozumitelnosti komunikace centrálních bank.

Odbor komunikace ČNB