ČNB zavádí sledování úvěrových podmínek bank

Česká národní banka zavádí pravidelné sledování podmínek na úvěrovém trhu v bankovním sektoru. Šetření úvěrových podmínek bank se uskuteční čtyřikrát ročně a výsledky budou zveřejněny vždy v poslední dekádě ledna, dubna, července a října.

Prvního kola šetření se na přelomu června a července zúčastnilo 18 bank a poboček zahraničních bank, které mají více než 90% podíl na bankovním úvěrovém trhu. Z výsledků vyplývá, že ve druhém čtvrtletí banky spíše zpřísnily úvěrové standardy u podnikových a spotřebitelských úvěrů, zatímco u úvěrů na bydlení je uvolnily. Poptávka po úvěrech od bank se celkově zvýšila. Ve třetím čtvrtletí banky očekávají další zpřísnění standardů, růst poptávky u úvěrů podnikům i u úvěrů na bydlení a naopak její pokles u spotřebitelských úvěrů.

Šetření úvěrových podmínek bank patří v mnoha zemích pod názvem Bank Lending Survey ke standardním nástrojům, které umožňují získat centrálním bankám a dalším uživatelům cenné informace o vývoji na bankovním úvěrovém trhu nad rámec údajů z pravidelného reportingu. ČNB se při přípravě tohoto nového šetření inspirovala nejlepší praxí zahraničních centrálních bank a současně zohlednila specifické české podmínky a zkušenosti získané z pilotního kola.

Kvalitativní informace získané ČNB formou dotazníku přímo od reprezentativního vzorku bank pokrývají jak nabídkovou stranu úvěrů (vývoj úvěrových standardů a podmínek stanovovaných bankami při poskytování úvěrů), tak stranu poptávkovou (bankami vnímanou poptávku po úvěrech ze strany domácností a firem), a vyhodnocují nejvýznamnější faktory, které za změnami nabídky nebo poptávky stojí. Šetření ČNB podobně jako v jiných centrálních bankách zároveň pokrývá nejen pozorovaný vývoj úvěrových podmínek a poptávky po úvěrech v minulém čtvrtletí, ale též očekávaný vývoj v nejbližších třech měsících.

Detailnější informace o výsledcích šetření jsou k dispozici v publikaci na webových stránkách ČNB.

Marek Petruš, mluvčí ČNB