ČNB zahajuje zveřejňování seznamu agentur pro úvěrové hodnocení

V návaznosti na implementaci tzv. konceptu Basel 2 je Česká národní banka podle § 12b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, povinna vést seznam agentur pro úvěrové hodnocení, kam jsou zapisovány agentury, které o zápis požádají a které splňují požadavky dané zákonem o bankách a dalšími navazujícími předpisy. Tento seznam sloužící pro účely výpočtu kapitálových požadavků povinných/regulovaných osob bude postupně doplňován o další agentury, které splní potřebné požadavky, a naleznete ho v části Dohled nad finančním trhem. Z daného seznamu je možné vstoupit přímo na detailní informace, týkající se zejména rozsahu uplatňovaných úvěrových hodnocení a přiřazení těchto úvěrových hodnocení stupňům úvěrové kvality. Přehledné informace o agenturách pro úvěrové hodnocení jsou rovněž součástí informací zveřejňovaných v rámci tzv. Supervisory disclosure, které také naleznete v části Dohled nad finančním trhem.