ČNB zahájila se společností České národní spořitelní družstvo správní řízení o odnětí povolení působit jako družstevní záložna

Česká národní banka dne 14. března 2007 zahájila se společností České národní spořitelní družstvo, se sídlem v Brně, Staré Brno, Kopečná 236/16, IČ: 268 82 205, správní řízení o odnětí povolení působit jako družstevní záložna. Důvodem k zahájení správního řízení byly závažné nedostatky v činnosti uvedené družstevní záložny zjištěné Českou národní bankou při kontrole. Současně se zahájením správního řízení bylo družstevní záložně nařízeno předběžné opatření ukládající povinnost nepřijímat vklady od členů a nepořizovat jiná aktiva než aktiva s rizikovou vahou nula.