ČNB zahájila řízení o odnětí licence IPB, a.s.

Česká národní banka zahájila vůči Investiční a Poątovní bance, a.s. v neděli správní řízení o odnětí povolení působit jako banka. Na základě informace nuceného správce IPB o jeho jednání s auditorem dovozuje centrální banka, ľe v IPB poklesla kapitálová přiměřenost na úroveň menąí neľ jedna třetina stanoveného poměru.

Nucený správce informoval centrální banku o názoru auditora, firmy Ernst & Young, ľe připravená účetní závěrka neodráľí věrně hospodaření IPB, a.s. Auditor se důvodně domnívá ľe potřebné navýąení opravných poloľek by výrazným způsobem převýąilo kapitál IPB a ľe IPB nemůľe existovat bez pomoci ČNB.

Milan Tománek
mluvčí