ČNB začne vydávat své pravidelné publikace pouze v elektronické podobě

Bankovní rada České národní banky (ČNB) rozhodla s platností od roku 2010 o zastavení vydávání a rozesílání pravidelných publikací ČNB „Výroční zpráva, Zpráva o finanční stabilitě, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem a Zprávy o inflaci“ v tištěné podobě. Nově budou tyto pravidelné publikace poskytované pouze v elektronické formě. Rozhodnutí bankovní rady je reakcí na celosvětový trend v šíření informací a je v souladu se snahou ČNB chovat se maximálně šetrně a ekologicky k životnímu prostředí. V posledních letech začíná stále více získávat na významu elektronická forma a základním komunikačním kanálem pro mnoho institucí včetně centrálních bank se stává internet. ČNB již dříve například omezila oběh tištěných interních dokumentů a snižovala počet i náklad tištěných publikací. Všechny výše jmenované publikace budou dostupné ve formátu pdf na webových stránkách ČNB www.cnb.cz.

Marek Petruš, mluvčí ČNB