ČNB vylučuje využití bankovek k reklamním účelům

Česká národní banka vždy zastávala a i nadále bude zastávat jednoznačné stanovisko, že není možné české bankovky polepit či jakýmkoli jiným způsobem upravit, ať už reklamním či jiným sdělením. V reakci na informace některých médií centrální banka sděluje, že při placení takto upravenými či porušenými bankovkami by tyto měly být zadrženy bez náhrady tomu, kdo je předloží, a odeslány ČNB.

Vyjádření sekce peněžní a platebního styku ČNB pro zástupce firmy, která podle zpráv v některých médiích nabízí na internetu, že na bankovky umístí soukromým společnostem reklamu, bylo zneužito. Prezentované vyjádření je ve skutečnosti odpovědí na dotaz, ze kterého žádným způsobem nevyplývalo, že by měl tazatel v plánu umístit na bankovky reklamu a že by se upravenými bankovkami následně platilo. Argumentace firmy, že disponuje povolením ČNB k umístění reklamy na bankovky, se proto nezakládá na pravdě. Takto upravené či poškozené bankovky by narušily plynulost peněžního oběhu a nejen ČNB, ale i ostatním účastníkům peněžního oběhu, by v důsledku jejich použití při placení mohla vzniknout škoda. Využití bankovek vydávaných ČNB do oběhu k reklamním účelům proto vylučujeme.

Zákon o ČNB uvádí: „Bez náhrady mohou být odebrány bankovky, jejichž vzhled byl pozměněn, zejména bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány, nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem.“

Marek Petruš
mluvčí ČNB

Poznámky pro novináře:

Upravené bankovky by jednoznačně bránily plynulosti peněžního oběhu, protože by ztěžovaly strojní zpracování u profesionálních zpracovatelů hotovosti. Automatické třídící systémy centrální banky by například polepené bankovky zcela jistě vylučovaly z dalšího oběhu, což by ke škodě ČNB zvyšovalo její náklady na zajištění peněžního oběhu.

ČNB je přesvědčena, že bankovky polepené samolepkami či jinak upravené naplňují popis uvedený v odst. 3 ustanovení § 17 zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, a mohou být proto odebrány bez náhrady. Pokud by se kdokoli z veřejnosti chtěl tomuto zákonnému postupu ČNB vyhnout, musel by nalepenou reklamu či jiné sdělení upravující bankovku odstranit.

§ 17

(1) Česká národní banka vyměňuje na požádání poškozené bankovky a mince, které vydala, za bankovky a mince nepoškozené.

(2) Česká národní banka může odmítnout vyměnit bankovky nebo mince, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný nebo proděravělý, a zbytky bankovek menší než čtvrtina původní plochy bankovek. Takové bankovky a mince se předložiteli odeberou bez náhrady a zničí; v odůvodněných případech může Česká národní banka výjimečně náhradu poskytnout.

(3) Česká národní banka neposkytuje náhrady za bankovky a mince, které byly zničeny nebo ztraceny. Bez náhrady mohou být odebrány bankovky, jejichž vzhled byl pozměněn, zejména bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány, nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem.

ČNB se dále může řídit ustanovením vyhlášky č 37/1994 Sb., kterou se podle § 6 stanoví následující:

§ 6

(1) Poškozené bankovky a mince vydané Českou národní bankou, u kterých nejsou pochybnosti o tom, o jakou nominální hodnotu se jedná, vyměňují Česká národní banka a banky provádějící pokladní operace. Bankovky, pokud jsou celé a nejsou složeny z více než dvou částí, u kterých nejsou pochybnosti o tom, že k sobě patří, a poškozené celé mince se vyměňují v plné nominální hodnotě bez jakýchkoliv srážek. V plné nominální hodnotě se vyměňují i poškozené bankovky, pokud jsou celistvé, u kterých chybí pouze část nepotištěného bílého okraje.

(2) Vyměňují se pouze takové poškozené bankovky a mince, u kterých nejsou pochybnosti o jejich pravosti. Má-li banka o pravosti bankovek nebo mincí pochybnosti, postupuje se obdobně podle ustanovení § 2 odst. 2, 3, 4, 6, 7 a 8.

(3) Výměnu bankovek nebo mincí, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý, mohou banky odmítnout. Takové bankovky nebo mince odeberou bez náhrady a zašlou je ke zničení České národní bance.9) O odebrání bankovek nebo mincí vystaví předložiteli potvrzení.

(4) Jestliže jsou bez náhrady odebrány bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem, vystaví se plátci potvrzení o jejich odebrání a zašlou se k posouzení České národní bance.