ČNB vykázala za loňský rok účetní ztrátu 37,7 mld. Kč

ČNB vykázala za loňský rok účetní ztrátu 37,7 mld. Kč. Kumulovaná ztráta z předchozích let se tak prohloubila na 75,3 mld. Kč, vyplývá z účetní závěrky a zprávy o výsledku hospodaření, které dnes schválila bankovní rada ČNB. Hospodářský výsledek za rok 2021 byl nejvíce ovlivněn kurzovými ztrátami plynoucími z posílení kurzu koruny v závěru roku.

Domácí měna prošla zejména v první polovině roku 2021 několika výkyvy. Přestože byl jejich rozsah oproti předcházejícímu roku podstatně menší, v závěru roku koruna výrazně posílila vůči všem rezervním měnám. Rychlý růst úrokových sazeb ČNB zejména od září 2021 zvýšil atraktivitu  investic do koruny, která se promítla do silnějšího kurzu. Výslednou podobu kurzových rozdílů v účetnictví ČNB ovlivňuje umístění devizových rezerv do jednotlivých měn a vývoj kurzu koruny vůči těmto jednotlivým měnám, který byl v roce 2021 smíšený. Rozhodující tak bylo posílení koruny vůči euru, ve kterém je investována největší část devizových rezerv. Za celý rok 2021 ČNB zaúčtovala kurzovou ztrátu ve výši 91 mld. Kč oproti kladnému příspěvku kurzových rozdílů v roce 2020 ve výši 8 mld. Kč.

Rozsah a povaha výsledného příspěvku jednotlivých investičních instrumentů devizových rezerv byly určeny vývojem na zahraničních finančních trzích. Nejvýnosnější částí devizových rezerv se stalo akciové portfolio, které přispělo rekordním výnosem ve výši 111 mld. Kč. Dluhopisová portfolia zaznamenala naopak souhrnnou ztrátu pramenící z poklesu jejich tržní ceny. Kladný příspěvek výnosu devizových rezerv k loňskému hospodářskému výsledku činil 80 mld. Kč.

Vzhledem k dlouhodobým uzavírkám a útlumu domácí a zahraniční ekonomiky v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 zůstávaly po převážnou část prvního pololetí roku 2021 domácí měnové podmínky uvolněné. V reakci na sílící cenové tlaky z domova i zahraničí přistoupila ČNB od poloviny roku k postupnému zvyšování hlavní úrokové sazby ČNB celkem o 3,5 procentního bodu. To prohloubilo nákladnost měnových operací ČNB, které její hospodaření zatížily úrokovými náklady vyplacenými obchodním bankám ve výši 24 mld. Kč.

Absence finančních rezerv ČNB a neuhrazené ztráty z minulosti ve výši 37,5 mld. Kč neumožnily účetní ztrátu za rok 2021 okamžitě uhradit. Ta proto zůstává v rozvaze ČNB a bude uhrazena z jejích budoucích zisků.

ČNB zveřejní Roční zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021 a účetní závěrku za rok 2021 do konce března 2022 poté, co je doručí do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB